ارسال دومین محموله کمک های خیرین به سیل زدگان

دومین محموله کمک های خیرین بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور به مناطق سیل زده استان های گلستان، خوزستان و لرستان ارسال گردید.