بازدید مدیرعامل بنیاد از مناطق سیل زده استان لرستان

در تاریخ 98/01/18 امیرحسین رستمی مدیرعامل بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور از مناطق سیل زده استان لرستان به منظور بررسی و رفع مشکلات اهالی این مناطق بازدید نمودند.