همایش ولایت و خدمت

همایش ولایت و خدمت همه ساله به مناسبت عید غدیر خم با حضور خادمین بنیاد در جوار بارگاه ملکوتی حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام و به منظور برگزار می شود.

اولین همایش ولایت و خدمت-مهر ماه 1389

دومین همایش ولایت و خدمت-مهر ماه 1390

سومین همایش ولایت و خدمت-آبان ماه 1391

چهارمین همایش ولایت و خدمت-آبان ماه 1392

هفتمین همایش ولایت و خدمت-مهر ماه 1395

هشتمین همایش ولایت و خدمت-آذر ماه 1396