آیت الله موسوی جزایری

قرارگاه در حقیقت مردمی است، هیئت های عزاداری و مداحان پیشنهاد کردند که همانطور که در دوران جنگ خوزستان را به کمک خدا و عنایت امام زمان از شر دشمن نجات دادند، حالا هم در این تحریمات و مشکلات اقتصادی که هست، بیایند و در کنار مردم مستضعف روستای بردیه باشند. 

دکمه بازگشت به بالا