جمعه, ۸ اسفند , ۱۳۹۹

خیرات زهرایی

سائل نخورد ثانیه ای غصه نان را

تا سفره ی احسان کرم خانه تان است

دهه فاطمیه

طراحی توسط روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور