دکتر محسن رضایی

اکنون که مداحان عزیز با تأسیس قرارگاه موج الحسین در روستای بردیه جهاد توانمندسازی را شروع نموده اند انتظار است که یک فتح الفتوح دیگری را آغاز وچهره فقر را ازاین روستا پاک کنند؛ البته لازمه آن این است که با روحیه جهادی اعتماد به نفس را درجوانان روستا احیا کنند وخود آنان را در بازسازی وتوانمندسازی روستا مشارکت دهند. 

دکمه بازگشت به بالا