مقام معظم رهبری (مدظله العالی): اردوهای جهادی را توسعه بدهید، تداوم بدهید...روزبه‌روز اینها را بتوانید توسعه بدهید؛ جهاد هم هست، واقعاً جهاد است؛ کار است، جهاد است، تلاش است، خدمت به محرومین است... اردوهای جهادی خیلی خوب است؛ پرداختن به مسئله‌ی روستاها مهم است

شبکه سراسری خیرات نان

شبکه سراسری خیرات نان

پس از گذشت بیش از ۹ سال از اجرای طرح نان توسط بنیاد در کشور و افزایش اعتماد و اطمینان خیرین و حامیان محترم و همچنین استفاده و الگو برداری سایر موسسات و نهادها از طرح فوق الذکر ، بر آن شدیم تا در سال ۱۴۰۱ موسسه با نام شبکه سراسری خیرات نان تاسیس نمائیم .

اهداف ایجاد شبکه سراسری خیرات نان :

الف : ترویج نهضت خیرات نان در سطح جامعه

ب: ایجاد انگیزه و رقابت خیرات نان در میان اتحادیه سراسر کشور

ج: حضور جهادی و تدارک اردوهای جهادی با کمک اتحادیه های سراسر کشور

د: هدفمند نمودن کمک خیرین به نیازمندان واقعی با حفظ آبرو و تکریم شان ایشان

پ: پیگیری امور صنفی نانوایان و مساعدت به ایشان ازطریق شرکت آردو نان و وزارت جهاد سازندگی و وزارت صمت ….

ت: برگزاری نشست های تخصصی با اتحادیه ها ، برگزاری همایش جهت تقدیر از نانوایان نمونه و…..

ث: ایجاد رهبری واحد در بحث خیرات نان و جلوگیری از فرایندهای تکراری و غیرلازم

ج: افزایش مسئولیت پذیری و پاسخگویی نهادها و دستگاههای مرتبط با موضوع آرد و نان .

چ : تقسیم کار و تعیین نقش بین نهادها (مرتبط با نان) در توسعه این طرح معنوی و حذف تداخل کاری

راههای مشارکت در طرح نان شبکه سراسری خیرات نان:

خیرین و حامیان این طرح در سراسر کشور میتوانند کمک های خود را به همان حسابهای اعلام شده از سوی بنیاد وفاق سبز علوی (طرح نان) و همچنین شماره حساب ۸۸۸۸ بانک سپه نزد شعبه مفتح شمالی واریز نمایند .

از دیگر راههای مشارکت :

۱. ورود به سایت بنیاد و مراجعه به قسمت شبکه سراسری خیرات نان

۲. شماره حساب ۸۸۸۸ بانک سپه

۳. شماره حساب ۱۰۰۲۲۲۱ بانک شهر

۴. شماره کارت ۵۰۴۷۰۶۱۱۰۰۰۰۰۱۵۳ بانک شهر

۵.کدهای موبایلی : #۲۲۲۱*۷۸۰*                          

                                                                                              همت کنیم هیچ سفره ای بی نان نماند

دکمه بازگشت به بالا