جمعه, ۸ اسفند , ۱۳۹۹

واحد جذب صدقات

نمونه البسه مسئولین مناطق در هنگام جمع آوری وجوهات

طراحی توسط روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور