شنبه, ۵ مهر , ۱۳۹۹

واحد جذب صدقات

حسین نامور

حسین نامور

مسئول واحد جذب صدقات

ازجمله عمده ترين راههاي كسب درآمد بنياد خيريه وفاق سبزعلوی كشور از طريق واحد جمع آوری وجوهات مشترکین مي باشد كه وظيفه اصلي آن جمع آوري وجوهات این صندوق ها بصورت دوره اي مي باشد كه بدين منظور بخش هاي مختلفي در اين واحد طرح ريزي و ايجاد شده اند كه به ترتيب شامل 4 قسمت ذيل مي باشند: اين قسمت متشكل از 35 نفر نيروي جوان و متعهد مي باشد و تحت عنوان مسئولین مناطق فعاليت دارند که وظيفه جمع آوري روزانه وجوهات صندوقهای کوچک خانگی را برعهده دارند؛ بدين صورت كه هر يك ازمسئولین با در دست داشتن پرينت اطلاعات صندوقها و كليد آنان به مناطق خود اعزام و با تعهد جمع آوري روزانه 45عدد از مبالغ صندوقها اقدام به جمع آوري و عودت مبالغ و قبوض صندوقها به خيريه مي نمايند و موظفند در پايان هر روز مبالغ جمع آوري شده بهمراه قبوض صادره در قبال آنها را به خيريه عودت و تحويل نمايند .

نمونه البسه مسئولین مناطق در هنگام جمع آوری وجوهات

6

پور رجبی

مسئول دفتر
7

صادقی

مسئول قسمت کلید داری

کلیه فعالیتهای مرتبط با کلید و قفل صندوقهای صدقات در این قسمت صورت می گیرد که از جمله این فعالیتها عبارتند از: الف) تجهیز روزانه پرسنل از نظر کلید صندوقهای مناطقی که می بایست تخلیه صندوقهایش انجام شود. ب) تجهیز پرسنل تخلیه گر به منظورتعویض قفل صندوقهایی که به مرور زمان قفل آنها مستعمل شده است ج) جابجایی کلیدصندوقها درمیان مناطق با توجه به تغییر آدرس مشترکین صندوقهاعلاوه برتغییر آدرس آن در سیستم،کلید صندوق نیز می بایست درمنطقه جدیداستقراریابد. د) در صورت مفقود و یا شکسته شدن کلید اصلی صندوق ،تحویل کلید یدک صندوقها به پرسنل تخلیه گرواحد صدقات.

4

ترکمند

مسئول قسمت سایت و رایانه 1

تمامی برگه های دوم قبوض صادره ای که در قبال تخلیه صندوقها بصورت روزانه توسط پرسنل تخلیه گر به واحد صدقات عودت داده می شود، تحت عنوان یک سریال مشخص و با همان تاریخ توسط پرسنل این قسمت وارد سیستم رایانه ای واحد شده که اطلاعات وارده در سیستم برای هر صندوق به تفکیک شامل (شماره صندوق تخلیه شده ،تاریخ تخلیه صندوق،مبلغ صندوق در آن تاریخ ،شماره سریال قبض صادر شده)می باشد که در واقع انجام این عمل باعث می شود تا با مراجعه به گردش مالی هر صندوق تمامی اطلاعات مالی آن صندوق از بدو توزیع تا هر زمانی که نیاز داریم در اختیار ما قرار گیرد .و همچنین مبلغ واریزی آن روز با تمام جزئیات و با دقت تمام جهت واریزبه حساب بنیاد خیریه مشخص خواهد شود .

5

مهرداد آب خضر

مسئول سایت 2 و تحویل داری

طراحی توسط روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور