مقام معظم رهبری (مدظله العالی): اردوهای جهادی را توسعه بدهید، تداوم بدهید...روزبه‌روز اینها را بتوانید توسعه بدهید؛ جهاد هم هست، واقعاً جهاد است؛ کار است، جهاد است، تلاش است، خدمت به محرومین است... اردوهای جهادی خیلی خوب است؛ پرداختن به مسئله‌ی روستاها مهم است

واحد جذب صدقات

حسین نامور

حسین نامور

مسئول واحد جذب صدقات

ازجمله عمده ترین راههای کسب درآمد بنیاد خیریه وفاق سبزعلوی کشور از طریق واحد جمع آوری وجوهات مشترکین می باشد که وظیفه اصلی آن جمع آوری وجوهات این صندوق ها بصورت دوره ای می باشد که بدین منظور بخش های مختلفی در این واحد طرح ریزی و ایجاد شده اند که به ترتیب شامل ۴ قسمت ذیل می باشند:
این قسمت متشکل از ۳۵ نفر نیروی جوان و متعهد می باشد و تحت عنوان مسئولین مناطق فعالیت دارند که وظیفه جمع آوری روزانه وجوهات صندوقهای کوچک خانگی را برعهده دارند؛ بدین صورت که هر یک ازمسئولین با در دست داشتن پرینت اطلاعات صندوقها و کلید آنان به مناطق خود اعزام و با تعهد جمع آوری روزانه ۴۵عدد از مبالغ صندوقها اقدام به جمع آوری و عودت مبالغ و قبوض صندوقها به خیریه می نمایند و موظفند در پایان هر روز مبالغ جمع آوری شده بهمراه قبوض صادره در قبال آنها را به خیریه عودت و تحویل نمایند .

نمونه البسه مسئولین مناطق در هنگام جمع آوری وجوهات

6

پور رجبی

مسئول دفتر

7

صادقی

مسئول قسمت کلید داری

کلیه فعالیتهای مرتبط با کلید و قفل صندوقهای صدقات در این قسمت صورت می گیرد که از جمله این فعالیتها عبارتند از:
الف) تجهیز روزانه پرسنل از نظر کلید صندوقهای مناطقی که می بایست تخلیه صندوقهایش انجام شود.
ب) تجهیز پرسنل تخلیه گر به منظورتعویض قفل صندوقهایی که به مرور زمان قفل آنها مستعمل شده است
ج) جابجایی کلیدصندوقها درمیان مناطق با توجه به تغییر آدرس مشترکین صندوقهاعلاوه برتغییر آدرس آن در سیستم،کلید صندوق نیز می بایست درمنطقه جدیداستقراریابد.
د) در صورت مفقود و یا شکسته شدن کلید اصلی صندوق ،تحویل کلید یدک صندوقها به پرسنل تخلیه گرواحد صدقات.

4

ترکمند

مسئول قسمت سایت و رایانه ۱

تمامی برگه های دوم قبوض صادره ای که در قبال تخلیه صندوقها بصورت روزانه توسط پرسنل تخلیه گر به واحد صدقات عودت داده می شود، تحت عنوان یک سریال مشخص و با همان تاریخ توسط پرسنل این قسمت وارد سیستم رایانه ای واحد شده که اطلاعات وارده در سیستم برای هر صندوق به تفکیک شامل (شماره صندوق تخلیه شده ،تاریخ تخلیه صندوق،مبلغ صندوق در آن تاریخ ،شماره سریال قبض صادر شده)می باشد که در واقع انجام این عمل باعث می شود تا با مراجعه به گردش مالی هر صندوق تمامی اطلاعات مالی آن صندوق از بدو توزیع تا هر زمانی که نیاز داریم در اختیار ما قرار گیرد .و همچنین مبلغ واریزی آن روز با تمام جزئیات و با دقت تمام جهت واریزبه حساب بنیاد خیریه مشخص خواهد شود .

5

مهرداد آب خضر

مسئول سایت ۲ و تحویل داری

دکمه بازگشت به بالا