شنبه, 13 آذر , 1400

واحد پژوهش و برنامه ریزی

 

 

در حال بارگذاری

  کارشناس واحد پژوهش و برنامه ریزی

 

واحد پژوهش و برنامه ریزی در بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور در راستای نیل به اهداف عالیه بنیاد، عهده دار تدوین سندی راهبردی است که در آن مهمترین، کلیدی ترین و سهل ترین راه های پیشرفت و توسعه مجموعه دیده شده است. اهم وظایف و مسئولیت های این واحد به شرح ذیل است:

عمده فعالیت ها 

1- تجسم و طراحی وضعیت مطلوب در آینده و پیش بینی راه ها و فراهم سازی وسایل رسیدن به آن.
2- تعیین هدف، یافتن و ساختن راه وصول به آن
3- تنظیم و ارائه برنامه کلی سال با توجه به تدابیر مدیریت محترم بنیاد
4- نظارت و تحلیل فعالیت ها، طرح ها و برنامه های پیشنهادی
5- تهیه، تنظیم و ارائه آمار عملکرد معاونت ها و واحدهای بلافصل

طراحی توسط روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور