یکشنبه, ۲۶ آبان, ۱۳۹۸

اعضای هیئت مدیره بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور

1 1024x459 - اعضای هیئت مدیره بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور

توضیحات:

هیات مدیره بنیاد مرکب از ۵ عضوء اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل و ۲بازرسی اصلی و علی البدل می باشد ، یکی از وظایف مهم اعضای هیئت مدیره، سیاست گذاری ، تعیین خط مشی ها و تصویب برنامه های بنیاد است نشست های هیئت مدیره حداقل یک نوبت در ماه می باشد اعضا در جلسات ضمن بررسی اقدامات مصوب شده در خصوص برنامه های آتی بنیاد خیریه نیز به بحث و تبادل نظر می پردازند؛ همچنین هیئت مدیره جهت اطلاع از اقدامات بنیاد در قرارگاه های استانی همراه با مدیرعامل به استان ها مراجعه و از نزدیک در جریان میزان پیشرفت برنامه های محرومیت زدایی و کار آفرینی قرار می گیرند . به یاری خداوند متعال اعضاء هیئت مدیره بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور با انگیزه الهی و خلوص نیت ، پیروی از منویات مقام معظم رهبری در مسیر خدمت رسانی را سر لوحه کار خود قرار داده و در این راه ثابت قدم هستند.

63 290x189 - اعضای هیئت مدیره بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور

امیر حسین رستمی

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره
عبادالله کشاورز

دکتر عبادالله کشاورز

نائب رئیس هیئت مدیره
1261 300x195 - اعضای هیئت مدیره بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور

فاطمه اشرفی

عضو اصلی هیئت مدیره

رحمتی 1024x667 - اعضای هیئت مدیره بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور

حسین رحمتی

عضو اصلی هیئت مدیره

223 خوانی 1024x667 - اعضای هیئت مدیره بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور

محمد رضاقلی

خزانه دار و عضو اصلی هیئت مدیره

12 1024x667 - اعضای هیئت مدیره بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور

محمد خادمی

بازرس علی البدل

1024x667 - اعضای هیئت مدیره بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور

محمدجواد قرنی

بازرس اصلی

رستمی 1024x667 - اعضای هیئت مدیره بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور

محسن رستمی

عضو علی البدل هیئت مدیره

1024x667 - اعضای هیئت مدیره بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور

حامد اشرفی

عضو علی البدل هیئت مدیره

طراحی توسط روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور