یکشنبه, 26 دی , 1400

اجتماعی

کار گروه اجتماعی :

این کار گروه، در زمینه های معیشتی چون توزیع ارزاق، اهداء جهیزیه و مشاوره ی خانواده و زنان روستا توسط گروه زینبیون از طریق سامانه مشاوره تلفنی فعالیت می نماید.

طراحی توسط روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور