اجتماعی

کار گروه اجتماعی :

این کار گروه، در زمینه های معیشتی چون توزیع ارزاق، اهداء جهیزیه و مشاوره ی خانواده و زنان روستا توسط گروه زینبیون از طریق سامانه مشاوره تلفنی فعالیت می نماید.

دکمه بازگشت به بالا