اردو های جهادی

برگزاری ۸ اردوی جهادی در طول سال

محوریت اردوهای جهادی برگزار شده توسط بنیاد شامل اقدامات عمرانی، فرهنگی، آموزشی، درمانی و توانمندسازی می باشد.

بعد از شناسایی و بررسی دردهای مردم آسیب دیده، گروه های جهادی کاروان وفاق سبز علوی بمنظور آبادانی و محرومیت‌زدایی و نشاندن لبخند رضایت بر چهره مردمان آن دیار، به منطقه اعزام می شوند.

برای تامین هزینه ­های مالی این طرح، به حمایت تک تک شما خیرین عزیز نیازمندیم.

دکمه بازگشت به بالا