مقام معظم رهبری (مدظله العالی): اردوهای جهادی را توسعه بدهید، تداوم بدهید...روزبه‌روز اینها را بتوانید توسعه بدهید؛ جهاد هم هست، واقعاً جهاد است؛ کار است، جهاد است، تلاش است، خدمت به محرومین است... اردوهای جهادی خیلی خوب است؛ پرداختن به مسئله‌ی روستاها مهم است

اعضای هیئت مدیره بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور

هیئت‌مدیره بنیاد مرکب از ۵ عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی‌البدل و ۲ بازرس اصلی و علی‌البدل می‌باشد. یکی از وظایف مهم اعضای هیئت‌مدیره، سیاست‌گذاری، تعیین خط‌مشی‌ها و تصویب برنامه‌های بنیاد است. نشست‌های هیئت‌مدیره حـداقل یـک نوبت در مـاه می‌باشد. اعضـا در جلسات ضمن بررسی اقدامات مصوب شده در خصوص برنامه‌های آتی بنیاد خیریه نیز به بحث و تبادل‌نظر می‌پردازند؛ همچنین هیئت‌مدیره جهت اطلاع از اقدامات بنیاد در قرارگاه‌های اسـتانی همراه با مـدیرعامل به اسـتان‌ها مراجـعه و از نزدیک در جـریان میزان پیشرفت برنامه‌های محرومیت‌زدایی و کارآفرینی قرار می‌گیرند. مسئولیت مستندسازی جلسات هیئت‌مدیره، جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز و انجام امور لازم مورد درخواست اعضای هیئت‌مدیره به عهده  دبیر هیئت‌مدیره است و یک نوبت در تیرماه و یک نوبت در اسفندماه بررسی عملکرد مالی سال بنیاد و برنامه‌های سال آتی بنیاد و نیز تصمیمات جدید و نیز انتخابات هیئت‌مدیره صورت می‌گیرد.

دکمه بازگشت به بالا