شنبه, ۱ آبان , ۱۴۰۰

اعضای هیئت مدیره بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور

توضیحات:

هیات مدیره بنیاد مرکب از 5 عضوء اصلی و 2 نفر عضو علی البدل و 2بازرسی اصلی و علی البدل می باشد ، یکی از وظایف مهم اعضای هیئت مدیره، سیاست گذاری ، تعیین خط مشی ها و تصویب برنامه های بنیاد است نشست های هیئت مدیره حداقل یک نوبت در ماه می باشد اعضا در جلسات ضمن بررسی اقدامات مصوب شده در خصوص برنامه های آتی بنیاد خیریه نیز به بحث و تبادل نظر می پردازند؛ همچنین هیئت مدیره جهت اطلاع از اقدامات بنیاد در قرارگاه های استانی همراه با مدیرعامل به استان ها مراجعه و از نزدیک در جریان میزان پیشرفت برنامه های محرومیت زدایی و کار آفرینی قرار می گیرند . به یاری خداوند متعال اعضاء هیئت مدیره بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور با انگیزه الهی و خلوص نیت ، پیروی از منویات مقام معظم رهبری در مسیر خدمت رسانی را سر لوحه کار خود قرار داده و در این راه ثابت قدم هستند.

امیرحسین رستمی مدیرعامل بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور

عبادالله کشاورز نائب رییس هیئت مدیره

فاطمه اشرفي

عضو اصلي هیئت مديره

حسین رحمتی

عضو اصلی هیئت مدیره

محمد رضاقلی

خزانه دار و عضو اصلی هیئت مدیره

محمد خادمی

بازرس علی البدل

محمدجواد قرني

بازرس اصلي

محسن رستمی

عضو علی البدل هیئت مدیره

حامد اشرفی

عضو علی البدل هیئت مدیره

طراحی توسط روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور