امیر حسین رستمی

امروز موضوع کمک رسانی به محرومین جامعه واجب فراموش شده ای است که می بایست با فرهنگ سازی میان آحاد مردم مجددا احیاء گردد. روستای بردیه نقطه عطف آغاز این حرکت است، حرکتی که با همت جریان های انقلابی در هیئت های مذهبی، زمینه ساز محرومیت زدایی و توانمندسازی در دیگر روستاهای محروم کشور خواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا