شنبه, ۲ بهمن , ۱۴۰۰

اهداف روابط عمومی و امور بین الملل

بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور، سازمانی که تحقق آرزوهای بزرگش نتیجه همت‌های بلند مردم ایران زمین است، قریب به 18 سال است که توفیق دارد با عنایت خداوند متعال و توسل به ائمه اطهار (علیهم السلام) خاصه بانوی بزرگ اسلام، اسوه‌ی صبر و ایمان، حضرت زینب(س) با حمایت و اعتماد بیش از 100 هزار خانواده  در سطح شهر تهران به محرومین جامعه خدمت رسانی نماید و تلاش می کند در حد وسع یاری‌گر خانواده های بی سرپرست، بدسرپرست، ایتام، بیماران و سایر افراد بی بضاعت باشد و در مجموع توانسته است 4800 نفر از این عزیزان را نیز تحت پوشش انواع چترهای حمایتی خود قرار دهد. 

مسلما ایجاد و برقراری ارتباط متقابل بین چنین طیف گسترده ای از خیرین بمنظور اطلاع رسانی، تبلیغات و رسیدگی به نظرات، انتقادات و پیشنهادات را می توان مهمترین دلیل و هدف وجود روابط عمومی در بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور دانست که قطعا بدون داشتن یک برنامه ریزی دقیق، منسجم و ساختاری مناسب، حصول این هدف غیر ممکن به نظر می‌رسد.‌ 

اصالت حرکت یک بنیاد خیریه بر پایه حمایتهای مردمی استوار است و جلب افکار عمومی بعنوان پایه اصلی این حرکت است؛ بنابراین متوجه کردن و جذب افکار عمومی مهمترین هدف اداره روابط عمومی و امور بین املل بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور محسوب می شود.

مهمترین هدف اداره روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور محسوب می شود. از دیگر اهداف اداره روابط عمومی و امور بین الملل این بنیاد می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1- ارتقاء سطح اطلاع رسانی و پوشش خبری بمنظور برقراری ارتباط متقابل با مردم و جلب همکاری عمومی

 2- ارتقاء سطح تبلیغات بمنظور تشویق و ترغیب مردم برای انجام حمایت های مادی و معنوی 

3- ارتقاء سطح افکارسنجی جامعه هدف بمنظور افزایش اعتماد و افزایش میزان مشارکت آن‌ها 

4- ارائه تصویری شفاف از میزان هزینه ها، فعالیت ها و خدمات بنیاد

 5- انتقال از شیوه های ارتباطات سنتی به روشهای ارتباط جمعی موجود و بهره گیری از تکنولوژی روز 

6- برقراری ارتباط با افراد و سازمان ها به نحوی که برای مجموعه اهمیت داشته یا در آینده خواهد داشت

 7- توجه و تاکید روی برندسازی و ارتقاء شأن و منزلت بنیاد.

طراحی توسط روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور