مقام معظم رهبری (مدظله العالی): اردوهای جهادی را توسعه بدهید، تداوم بدهید...روزبه‌روز اینها را بتوانید توسعه بدهید؛ جهاد هم هست، واقعاً جهاد است؛ کار است، جهاد است، تلاش است، خدمت به محرومین است... اردوهای جهادی خیلی خوب است؛ پرداختن به مسئله‌ی روستاها مهم است

برنامه در شهر

با عنایت به تفاهم نامه ای که فیمابین بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور و شبکه ۵ سیما منعقد گردید ، شبکه ۵ سیما مسئول اجرای تبلیغات طرح خیرات نان کریم اهل بیت علیه السلام می باشد.در همین راستا تبلیغات این طرح پنج شنبه هر هفته از طریق برنامه در شهر پخش می گردد.

https://aspb1.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/ceabcf40ca869d4252786d3715f9db8414615641-240p.mp4?wmsAuthSign=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2tlbiI6ImMwMTQ0YjA2M2M4ODk2NWNhMTY4Njg5MmU2NTAzMmI5IiwiZXhwIjoxNjA3OTU1MzQ5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.1xkmG-yEzeuhqfjEKLADL3ndF_8yKXI3ZcPgTBS9zN0https://aspb2.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/4d39e85e63363d39cb65677b3013b48e14918348-360p.mp4?wmsAuthSign=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2tlbiI6IjllYTMyYjYzNjU3YjQ4NTU0YTU2MzVmMTU5MGJkZjI2IiwiZXhwIjoxNjA3OTU1Nzg1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.MrX_Y1FBesvUTAhUPxvi29QbWxCIvnSWb4WvzguO5Ywhttps://aspb1.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/4124f08790ca6c921eabdc68e496d0c914918672-240p.mp4?wmsAuthSign=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2tlbiI6ImEwMWMyM2VlZWNiMGZkZThlNjEzYTVkYTIyYTdjMjg2IiwiZXhwIjoxNjA3OTU1NjYxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.2X7GNYuKMfYrFyq6Njd0y0lEVgdNm2EL8ra2dF7ItCchttps://aspb2.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/71d645180672bfcf86e429edcd7ccc4b8158468-360p.mp4?wmsAuthSign=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2tlbiI6ImI0OGFmYTYzYWM0ZWQ0YjE0MDI1MzE5NDg3Y2FhODQ2IiwiZXhwIjoxNjA3OTU2MTQ5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.DGqEpHqrn7hyUJnkYKve4IYuBUshRF168Xood3xGywohttps://aspb3.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/21e5ef2361d7b40e04321f47bafda4d87967538-240p.mp4?wmsAuthSign=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2tlbiI6IjEwNDFiOWEzZjQ1NDQzMzkyMGE5MmUxOGQwNzdhYmVhIiwiZXhwIjoxNjA3OTU2MTExLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.ebXip-Jpuaj5meQoaCOTd0OQfWIbixWUj5I0te5B768https://aspb2.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/04393943d1d42062342aa3c3ad8986d814919594-360p.mp4?wmsAuthSign=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2tlbiI6ImYyZDRmOWI2ZTEzNGY5ZDY3MGUwNWE3OWMzM2NiMDk1IiwiZXhwIjoxNjA3OTU1NzUzLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Gc2zsCYbWn_0szdYHD_9sQvgD2M8RcZ2l27Dtbcy1Jo
لوگو بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور

برای تامین هزینه ­های مالی این طرح، به حمایت تک تک شما خیرین عزیز نیازمندیم.


دکمه بازگشت به بالا