توانمندسازی

 
 این کارگروه طرح های خوداشتغالی و کارافرینی از جمله دامداری، کاشت نخل و قارچ  را مورد بررسی قرار می دهد و همچنین حمایت از تعاونی های روستایی را پیگیری می نماید.
دکمه بازگشت به بالا