شنبه, ۲ بهمن , ۱۴۰۰

توانمندسازی

 
 این کارگروه طرح های خوداشتغالی و کارافرینی از جمله دامداری، کاشت نخل و قارچ  را مورد بررسی قرار می دهد و همچنین حمایت از تعاونی های روستایی را پیگیری می نماید.

طراحی توسط روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور