یکشنبه, 26 دی , 1400

راهنمای مشارکت در طرح

روش های مشارکت درطرح خیرات نان سفره های علوی

پرداخت از طریق سایت بنیاد (کلیک کنید)

پرداخت از طریق سایت سفره های علوی ( کلیک کنید )

پرداخت از طریق خودپردازهای سراسر کشور به شماره کارت 0021 0000 0611 5047 نزد بانک شهر بنام بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور

پرداخت به شماره حساب 110110 نزد بانک شهر به نام بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور

طراحی توسط روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور