پنجشنبه, ۵ خرداد , ۱۴۰۱

رسالت

1: قرارگاه مصمم است برای رسیدن به اهداف مورد نظر از ظرفیت ها و سرمایه های انسانی مردم خود روستا بهره مند شود.

2: کلیه اقدامات جهادی قرارگاه با تکیه بر سرمایه های مادی خیرین، کمک های مردمی و ظرفیت های هیئت های مذهبی خواهد بود.

طراحی توسط روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور