رسالت

۱: قرارگاه مصمم است برای رسیدن به اهداف مورد نظر از ظرفیت ها و سرمایه های انسانی مردم خود روستا بهره مند شود.

۲: کلیه اقدامات جهادی قرارگاه با تکیه بر سرمایه های مادی خیرین، کمک های مردمی و ظرفیت های هیئت های مذهبی خواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا