چهارشنبه, ۱۳ اسفند , ۱۳۹۹

رویکرد ها

1: رویکرد محرومیت زدایی

2: رویکرد توانمند سازی

طراحی توسط روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور