ساختار سازمانی روابط عمومی

امروزه روابط عمومی در نوک پیکان حرکتی هر سازمانی قرار دارد که می تواند در ترسیم درست آینده و اطلاع از نیازهای جامعه هدف نقش مهمی ایفا نماید و این همان چیزی است که یک مجموعه پویا همچون بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور به دنبال آن است. روابط عمومی بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور از نظر ساختاری به صورت بلافصل و مستقیم زیر نظر مدیر عامل بنیاد فعالیت می نماید.

دکمه بازگشت به بالا