یکشنبه, 26 دی , 1400

سلامت

در مجموع و پس از اتمام دو روز فعالیت گروه سلامت، تعداد 870 نفر اعم از دانش آموز و والدین ایشان با حضور 9 پزشک عمومی و 2 دندان پزشک مورد معاینه قرار گرفته و برای ایشان دارو تجویز گردید.

سلامت

سلامت

طراحی توسط روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور