سلامت

در مجموع و پس از اتمام دو روز فعالیت گروه سلامت، تعداد ۸۷۰ نفر اعم از دانش آموز و والدین ایشان با حضور ۹ پزشک عمومی و ۲ دندان پزشک مورد معاینه قرار گرفته و برای ایشان دارو تجویز گردید.

سلامت

دکمه بازگشت به بالا