چهارشنبه, ۴ خرداد , ۱۴۰۱

سیاست های کلی روابط عمومی

1- بهبود فعالیت های داخلی روابط عمومی با دید کاهش زمان اجرای فعالیت ها و اثربخش نمودن فرآیندها 

2- تهیه و تدوین برنامه سالانه فعالیت های روابط عمومی

3- تصمیم سازی در خصوص سیاست های خبری، تبلیغی و انتشاراتی بنیاد

4- ارتباط و تعامل با سرویس های خبری و برنامه ریزی بازدیدهای دوجانبه میان بنیاد و نهادهای خبری 

5- اطلاع رسانی بر اساس اولویت ها

طراحی توسط روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور