مقام معظم رهبری (مدظله العالی): اردوهای جهادی را توسعه بدهید، تداوم بدهید...روزبه‌روز اینها را بتوانید توسعه بدهید؛ جهاد هم هست، واقعاً جهاد است؛ کار است، جهاد است، تلاش است، خدمت به محرومین است... اردوهای جهادی خیلی خوب است؛ پرداختن به مسئله‌ی روستاها مهم است

شرکت تعاونی خیریه وفاق سبز علوی

تعاونی وفاق سبز علوی با هدف تامین هزینه های جاری بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور و نیز افزایش سقف درآمدی خیریه در کنار کمک های جاریه مردمی برای توسعه و ارتقاء سطح کیفی خدمات به ایتام و اقشار نیازمند در کشور تاسیس گردید.
نگاه مجموعه تعاونی به غیر از ایجاد درآمد برای خیریه فراهم آوردن بسترهای اشتغال و کار برای جوانان و نیز توسعه فضای کاری سالم  است که این موضوع یکی از دغدغه های رهبرمعظم انقلاب نیز می باشد و در این خصوص هدف گذاری تعاونی نیز به این سمت و سو بوده است.
در این ارتباط با بررسی های اولیه و مشورت های صورت گرفته هیئت مدیره تعاونی از بین پیشنهادهای کاری و بازارهای اشتغال ورود به بازار مسکن را به تصویب رسانید.

دکمه بازگشت به بالا