فرایند های اصلی

مجموعه فعالیت های روابط عمومی بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور در قالب فرایندهای ذیل قابل تعریف می باشند:

 ۱- فرآیند درخواست طرح 

۲- فرآیند طراحی و نصب بنر 

۳- فرآ‌یند برگزاری نشست های خبری

 ۴- فرآیند تهیه گزارش عملکرد

 ۵- فرآیند اطلاع رسانی و پوشش اخبار

فرآیند درخواست طرح ( بروشور، تراکت و…)

دکمه بازگشت به بالا