جمعه, ۱ بهمن , ۱۴۰۰

فرایند های اصلی

مجموعه فعالیت های روابط عمومی بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور در قالب فرایندهای ذیل قابل تعریف می باشند:

 1- فرآیند درخواست طرح 

2- فرآیند طراحی و نصب بنر 

3- فرآ‌یند برگزاری نشست های خبری

 4- فرآیند تهیه گزارش عملکرد

 5- فرآیند اطلاع رسانی و پوشش اخبار

فرآیند درخواست طرح ( بروشور، تراکت و…)

طراحی توسط روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور