مقام معظم رهبری (مدظله العالی): اردوهای جهادی را توسعه بدهید، تداوم بدهید...روزبه‌روز اینها را بتوانید توسعه بدهید؛ جهاد هم هست، واقعاً جهاد است؛ کار است، جهاد است، تلاش است، خدمت به محرومین است... اردوهای جهادی خیلی خوب است؛ پرداختن به مسئله‌ی روستاها مهم است

فصل نامه بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور

هدر فصلنامه

فصل نامه ( سال ۰۱ )

بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور

فصل نامه ها

فصل نامه ( سال ۰۰ )

بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور

فصل نامه ها

فصل نامه ( سال ۹۹ )

بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور

فصل نامه ها

فصلنامه سال 98

فصل نامه ( سال ۹۸ )

بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور

فصل نامه ها

فصلنامه سال 97

فصل نامه ( سال ۹۷ )

بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور

فصل نامه ها

فصلنامه سال 96

فصل نامه (سال ۹۶)

بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور

فصل نامه ها

فصلنامه سال 95

فصل نامه (سال ۹۵)

بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور

فصل نامه ها

فصلنامه سال 94

فصل نامه ( سال ۹۴ )

بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور

فصل نامه ها

دکمه بازگشت به بالا