مقام معظم رهبری (مدظله العالی): اردوهای جهادی را توسعه بدهید، تداوم بدهید...روزبه‌روز اینها را بتوانید توسعه بدهید؛ جهاد هم هست، واقعاً جهاد است؛ کار است، جهاد است، تلاش است، خدمت به محرومین است... اردوهای جهادی خیلی خوب است؛ پرداختن به مسئله‌ی روستاها مهم است

ماموریت

۱: بررسی وضعیت و مشکلات هر روستا بمنظور رفع محرومیت و ایجاد توانمندسازی

 ۲: پیگیری مشکلات و بررسی راه حل هایی برای برون رفت از وضعیت موجود هر روستا 

۳: انجام اقدامات جهادی برای بهبود وضعیت هر روستا تا رسیدن به یک وضعیت مطلوب

دکمه بازگشت به بالا