چهارشنبه, ۴ خرداد , ۱۴۰۱

ماموریت

1: بررسی وضعیت و مشکلات هر روستا بمنظور رفع محرومیت و ایجاد توانمندسازی

 2: پیگیری مشکلات و بررسی راه حل هایی برای برون رفت از وضعیت موجود هر روستا 

3: انجام اقدامات جهادی برای بهبود وضعیت هر روستا تا رسیدن به یک وضعیت مطلوب

طراحی توسط روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور