محور ها

 

 

۱. کارآفرینی و اشتغال

۲. عمرانی

۳. درمانی(سلامت)

۴. فرهنگی و اجتماعی 

دکمه بازگشت به بالا