شنبه, ۵ مهر , ۱۳۹۹

مسئول واحد توزیع صندوق صدقات

برات

مسئول واحد توزیع صندوق صدقات

واحد توزیع صندوق وظیفه توزیع صندوق های صدقات متنوع این بنیاد خیریه را در بین شهروندان محترم برعهده دارد. این واحد آمادگی دارد درصورت تمایل شهروندان نسبت به تقدیم صندوق تا حداکثر 48 ساعت اقدام نماید.

(  شماره تماس: 88495109  )

طراحی توسط روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور