شنبه, ۵ مهر , ۱۳۹۹

مسئول واحد صندوق های تجاری-اداری

7

سعید غفاری

مسئول واحد صندوق های تجاری – اداری

صندوقهای صدقات متنوع این واحد به تناسب کاربری و فضای مراکز تجاری و اداری در این اماکن نصب می گردد.

شماره تماس : 88861093

طراحی توسط روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور