مقام معظم رهبری (مدظله العالی): اردوهای جهادی را توسعه بدهید، تداوم بدهید...روزبه‌روز اینها را بتوانید توسعه بدهید؛ جهاد هم هست، واقعاً جهاد است؛ کار است، جهاد است، تلاش است، خدمت به محرومین است... اردوهای جهادی خیلی خوب است؛ پرداختن به مسئله‌ی روستاها مهم است

مسئول واحد صندوق های تجاری-اداری

7

سعید غفاری

مسئول واحد صندوق های تجاری – اداری

صندوقهای صدقات متنوع این واحد به تناسب کاربری و فضای مراکز تجاری و اداری در این اماکن نصب می گردد.

شماره تماس : ۸۸۸۶۱۰۹۳

دکمه بازگشت به بالا