دوشنبه, ۵ آبان , ۱۳۹۹

مشارکت در تامین هزینه آموزش کارآفرینی

%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa %d8%af%d8%b1 %d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86 %d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87 %d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4 %da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c - مشارکت در تامین هزینه آموزش کارآفرینی

طراحی توسط روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور