دوشنبه, ۵ آبان , ۱۳۹۹

مشارکت در خدمات آموزشی مددجویان

%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa %d8%af%d8%b1 %d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa %d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c %d9%85%d8%af%d8%af%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86 - مشارکت در خدمات آموزشی مددجویان

طراحی توسط روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور