مقام معظم رهبری (مدظله العالی): اردوهای جهادی را توسعه بدهید، تداوم بدهید...روزبه‌روز اینها را بتوانید توسعه بدهید؛ جهاد هم هست، واقعاً جهاد است؛ کار است، جهاد است، تلاش است، خدمت به محرومین است... اردوهای جهادی خیلی خوب است؛ پرداختن به مسئله‌ی روستاها مهم است

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

برنامه، هماهنگی و  هم افزایی ایجاد می کند، هم زنجیره ی برنامه ها ما را به اهداف چشم انداز می رساند. مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

اهم فعالیت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی بنیاد خیریه وفاق سبزعلوی کشور جهت ارائه خدمات خرسند ساز برای جامعه هدف (نیازمندان و محرومین) براساس برنامه راهبردی بنیاد به تفکیک هر واحد به شرح زیر می باشد:

واحد نظارت برنامه و بودجه

۱.تدوین بودجه کل بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور بر مبنای بودجه‌ریزی عملیاتی

۲.تهیه و تنظیم برنامه راهبردی بنیاد و برنامه عملیاتی واحدها با مشارکت کلیه معاونت ها و رؤسای بلافصل

۳.تهیه گزارش عملکرد دوره‌ای (فصلی) از پیشبرد برنامه‌های راهبردی بنیاد و نیز تجزیه و تحلیل آنها

۴.تهیه و تدوین بودجه پیشنهادی و بودجه تفصیلی بر اساس اهداف و سیاست‌های بنیاد

۵.توزیع و تخصیص منابع مالی بنیاد و نظارت بر هزینه‌کرد آن با مشارکت سایر معاونت ها و رؤسای بلافصل و نیز پیگیری در تخصیص به موقع و مناسب منابع از مراجع ذیربط جهت پیشبرد  اهداف  بنیاد

۶.بررسی و ارائه پیشنهادهای لازم در خصوص اصلاحیه‌های بودجه بنیاد و ردیف‌های وابسته و پیگیری در تحقق آن

 7.تهیه گزارش عملکرد سالانه برنامه وبودجه و ردیف های وابسته بر اساس اعتبارات ابلاغی، میزان تخصیص منابع و عملکرد اجرایی آنها و نیز ارائه پیشنهادهای لازم در این خصوص با مشارکت معاونت های ذیربط 

۸.تهیه و تنظیم گزارش‌های تحلیلی بودجه‌ای

واحد کنترل پروژه و ارزیابی عملکرد

۱.بررسی نقاط ضعف و قوت، تهدیدها و فرصت‌های پیش‌ روی بنیاد و ارائه پیشنهادهای لازم

۲.نظارت بر تهیه و اجرای برنامه‌های عملیاتی بنیاد با توجه به چشم‌انداز و برنامه راهبردی بنیاد

۳.بررسی و ارزیابی گزارش کنترل پروژه های معاونت های بنیاد به صورت فصلی براساس برنامه راهبردی و ارائه پیشنهادات لازم

۴.پایش سالیانه اجرای مصوبات مجمع عمومی سالیانه، هیئت مدیره، شورای اداری و تعهدات ایجاد شده از طریق انعقاد تفاهم نامه

۵.ارزشیابی عملکرد کارکنان بنیاد براساس شاخص های کمی و کیفی به صورت فصلی و ارائه کارنامه سالیانه

واحد سازماندهی و روش ها

۱.بررسی، نظارت و مشارکت در تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها، اساسنامه‌‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی موردنیاز بنیاد

۲.بررسی و ارائه پیشنهادهای لازم در بازنگری، تدوین و یا به ‌روز رسانی ساختار سازمانی  بنیاد

۳.بررسی پیشنهادهای واصله از معاونت های بنیاد در خصوص تخصیص، بازنگری، ایجاد و یا حذف سطوح و پست‌های سازمانی

۴.بررسی و ارائه پیشنهادهای لازم در خصوص بهبود فرآیندها و روش‌های انجام کار در بنیاد، متناسب با اهداف و سیاست‌های بنیاد با مشارکت معاونت ها و رؤسای بلافصل

۵.مدیریت و سیاست گذاری در خصوص برنامه ریزی و نظارت عالیه بر اجرای فعالیت ها

۶.ارائه گزارشات مدیریتی از چالش ها و مشکلات بنیاد در راستای ایجاد بهره وری

 ۷.انجام سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق در حدود مقررات موجود

واحد بازرسی  و رسیدگی به شکایات

۱.نظارت برعملکرد کارمندان جمع آوری کننده وجوهات به صورت میدانی و ارائه گزارش ماهیانه

۲.ممیزی فاکتورهای هزینه کرد بنیاد از طریق تسویه تنخواه های معاونت ها و رؤسای بلافصل

۳. رسیدگی و پاسخگویی به شکایات خیرین محترم بنیاد

دبیر جلسات و پایش مصوبات

  جلسات شورای اداری :
جلسات شورای اداری هر دو هفته یکبار با حضور مدیر عامل ، معاونین و مسئولین واحدها تشکیل می گردد. در این جلسه هر کدام از اعضا در خصوص اقدامات و عملکرد دو هفته خود گزارش  داده و چنانچه از جلسه قبل تعهداتی را عهده دار  باشند اقدامات به عمل آمده برای اجرای آن را بیان  می کنند. همچنین از زمان تاسیس بنیاد تا کنون تعداد۳۸۶ جلسه و در سال ۱۴۰۱ تعداد۲۲ جلسه برگزار شده است.

   جلسات کنترل پروژه :
جلسات کنترل پروژه در پایان هر فصل برگزار می گردد و کلیه معاونت ها  اقدامات انجام شده خود را بر اساس برنامه مصوب در قالب اعداد و ارقام،  نمودار و آمارهای مقایسه ای گزارش می نمایند.

نمودار مقایسه عملکرد بودجه ای بنیاد در سال ۱۴۰۱ با بودجه مصوب سال ۱۴۰۲

دکمه بازگشت به بالا