مقام معظم رهبری (مدظله العالی): اردوهای جهادی را توسعه بدهید، تداوم بدهید...روزبه‌روز اینها را بتوانید توسعه بدهید؛ جهاد هم هست، واقعاً جهاد است؛ کار است، جهاد است، تلاش است، خدمت به محرومین است... اردوهای جهادی خیلی خوب است؛ پرداختن به مسئله‌ی روستاها مهم است

سرپرست معاونت توسعه مشارکت های مردمی

معاونت توسعه مشارکت‌ های مردمی به عنوان متولی برقراری ارتباط بین خیرین و نیازمندان جامعه با رعایت اصول حفظ عزت نفس و کرامت محرومان، تحـقق نیـت خیـر هموطنـان نیکوکـار را بـرای  یاری‌ رسانی به افراد نیازمند عملی می ‌سازد.
این معاونت با فراهم کردن زمینه‌های اجرایی لازم براساس امکانات بالقوه و بالفعـل در سـطح جامـعه و در قـالب طـرح‌ها، کمپین ‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی متعدد و نیز همکاری و ارتباط و تعامل با سایر نهـادها و ارگانهـا درصـدد ترویج فرهنـگ احـسان و نیکوکـاری و جذب هر چه بیشتر مشارکت مادی و معنوی خیرین و حامیان عزیز در کاهش آلام نیازمندان جامعه است.
همچنین این معاونت جهت معرفی هر چه بهتر و بیشتر طرح های اجرایی در بنیاد اقدام به تبلیغات در محیط های گوناگون از قبیل مترو، اماکن مذهبی و نمایشگاه های گوناگون نموده است، که همواره با استقبال از سوی مردم روبرو بوده است.

این معـاونت با واحـدهای تابعه خود (جذب مشترکین، جذب همیاران، جذب حامی الکترونیکی) وظیفه بررسی، تهیـه و تنظیم طـرح ها، شیـوه های نوین و برتر جلب و جذب خیـرین و برنامـه های مـوثر جهت توسـعه و افزایش سطح مشارکت مردم در اهداف سالانه بنیاد را دنبال می نماید.

این معـاونت در سـال ۱۴۰۱ شاهـد اتفـاق مهـم بود:

این معاونت در سال ۱۴۰۰ شاهد دو اتفاق مهم بود :
کسب ۱۰۰% تعهدات سال ۱۴۰۱ در حوزه توسعه مشارکتهای مردمی با وجود چالش هایی که در جامعه به وجود آمده بود

طرح ملیگوشـه ای از فعـالیت معاونت  توسعه مشارکت های مردمی وفاق نان

استقبال هنرمندان برجسته ی کشور ازطرح خیرات نان خیریه وفاق سبز علوی

دکمه بازگشت به بالا