مقام معظم رهبری (مدظله العالی): اردوهای جهادی را توسعه بدهید، تداوم بدهید...روزبه‌روز اینها را بتوانید توسعه بدهید؛ جهاد هم هست، واقعاً جهاد است؛ کار است، جهاد است، تلاش است، خدمت به محرومین است... اردوهای جهادی خیلی خوب است؛ پرداختن به مسئله‌ی روستاها مهم است

معاونت خدمات اجتماعی

مهمترین اهداف معـاونت خـدمات اجتمـاعی بنیاد تـلاش در جهـت رفـع مشکلات معیشتی، ارتقاء سطح فرهنگـی، اجتماعـی خانواده هـای تحـت حمـایت و همچنین ایجـاد  زمینه های توسعه پایدار خانواده ها از طریق ارائه آموزش های لازم است.
این معاونت شامل واحدهای مددکاری ،مشاوره و روانشناختی، مشاوره مذهبی وفوق برنامه است. در سال ۱۴۰۱ در سطح استان تهران و ۸ قرارگاه استانی افتخار خدمت رسانی به هموطنان عزیزمان را داشتیم. ضمن تشکر و قدردانی از حمایت های بی دریغ خیرین گرامی گزارش اجمالی از فعالیت های انجام گرفته تقدیم حضور میگردد. 

دکمه بازگشت به بالا