یکشنبه, 26 دی , 1400

معاونت مالی و اداری

معاونت مالی، اداری و پشتیبانی

 

 

محسن خبیر

مسئول کنترل پروژه معاونت مالی، اداری و پشتیبانی

اصولا در سازمانهاي موفق ، واحدي وجود دارد كه بر اساس اهداف بلندمدت و كوتاه مدت مجموعه و سياستهاي كلي ، برنامه هاي اجرايي را مشخص نموده و اين سير علاوه بر افزايش بهره وري واحدها و پيشبيني احتمالات ، مبنايي جهت اندازه گيري كارايي و بهره وري درون سازماني مي باشد . در بنياد خيريه وفاق سبز علوي كشور به دليل حساسيتهاي بالايي كه بر روي مصرف درآمدها وجود دارد و باعنايت به تعدد اقدامات خيرخواهانه ، واحدي تحت عنوان امورمالي و برنامه ريزي تشكيل گرديده كه علاوه بر پردازش ورودي هاي خيريه (منابع مالي ) ، عناوين منابع تخصيص يافته و سهم هر بخش را بر اساس اولويت ها و سياستهاي كلي اعضاي محترم هيئت مديره تعیین مي نمايد . بر اين اساس هر ساله پس از تدوين برنامه بودجه و تاييد و تصويب آن توسط مديرعامل محترم و اعضاي محترم هيئت مديره برنامه اجرايي سال مشخص مي شود و كليه منابع پس از ثبت در سيستم حسابداري بر اساس سهم تخصيص يافته و با رعايت قواعد كامل اداري و مالي و برپايه اصل شفافيت به مددجويان تخصيص مي يابد .این معاونت از 3 واحد امور مالی و قراردادها ، امور اداری و آموزش و امور پشتیبانی به شرح ذیل تشکیل شده است :

واحد مالی و قرارداد ها 

 

رئیس واحد امور مالی و قرارداد ها

1) ثبت اسناد مالي در سيستم نرم افزاري و تحرير دفاتر قانوني
2) بايگاني اسناد حسابداري و كنترل واريزيهاي صدقات و خيرات
3) تهيه و تنظيم برنامه بودجه ساليانه و برنامه ريزي و نظارت بر ورودي و خروجي وجوهات
4) پيگيري كليه امورات مربوط به واحد برنامه ريزي وسيستم اطلاعات مالي جهت مديرعامل
5) محاسبه و پرداخت حقوق پرسنل بنياد
6) ارتباط با ناظر مالياتي و تهيه اظهارنامه و صورتهاي مالي
7) واريز مستمري تحت پوششين بنياد
8) انعقاد قرارداد ساخت صندوق ، توزيع و كليه قراردادهاي پيمانكاري
9) انعقاد قراردادهاي كار پرسنل خيريه

مراجع نظارت بر عملكرد مالي بنياد خيريه وفاق سبز علوي كشور

طبق قوانين نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران ، چهار گروه بر عملكرد مالي و نحو مصرف درآمدهاي اين بنياد نظارت دارند كه عبارتند از :
1-نيكوكاران گرامي : هر ساله گزارش جامع عملكرد مالي اين بنياد كه در بروشورهاي ساليانه به طور ريز و دقيق تدوين مي گردد ، در بين تمامي مشتركين صندوقهاي صدقات و خيرين ارجمند توزيع مي شود .
2-نيروي انتظامي ( پليس امنيت ناجا ) : باعنايت به اينكه مرجع صدور پروانه فعاليت بنياد ، پليس امنيت ناجا مي باشد لذا هر 6ماه گزارش جامع مالي بنياد به كارشناسان مجرب آن نهاد ارائه مي شود كه ايشان نيز پس از بررسي هاي ويژه نسبت به تمديد مجوز فعاليت اقدام مي نمايند .
3-سازمان امورمالياتي كشور : طبق بند ط قانون مالياتهاي مستقيم ، عملكرد مالي بنياد هر ساله توسط ناظر و مميز مالياتي بررسي شده كه در صورت تاييد عملكرد مالياتي ، معافيت هاي لازم صادر مي شود كه بحمدا… بنياد از ابتداي تاسيس تا كنون ، موفق به اخذ اين معافيتها شده است .
4-بازرسين هيئت مديره : طبق قوانين سازمان ثبت كشور ، بازرس هيئت مديره موظف به بررسي عملكرد مالي بنياد طبق اساسنامه مي باشد .

واحد پشتیبانی

یوسف ابراهیمی

کارشناس واحد پشتیبانی

1) تنظيم به موقع و دقيق كميسيونهاي معاملات
2) تنظيم صحيح ليستهاي تنخواه و تكميل آن
3) الصاق برچسب اموال بر كالاهاي خريداري شده و تكميل فرم مربوط به تحويل كالاي خريداري شده
4) پيگيري خريدها ، خدمات و درخواستهاي واحدها در اسرع وقت و با صرفه جويي مناسب
5) مراقبت و نگهداري از ساختمان و تاسيسات و اموال بنياد و جمع داري اموال

واحد آموزش و اداری

حامد رحمتی

کارشناس واحد اداری

1) جذب نيرو ، مصاحبه و معرفي افراد واجد شرايط جهت مراحل بعدي گزينش
2) برنامه ريزي جهت درج آگهي استخدام
3) نظارت و كنترل و ثبت ورود و خروج كاركنان
4) عقد قرارداد كاركنان اداري و تخليه گر با هماهنگي و نظارت واحد مالي و برنامه ريزي
5) تنظيم احكام ماموريت و صدور معرفي نامه جهت ساير مراكز با نظر مديرعامل
6) انجام مراحل بيمه تامين اجتماعي و بيمه تكميلي و عمر و ارتباط با سازمانهاي بيمه گر
7) تهيه و ارسال ليست كاركرد ماهيانه كاركنان اداري و كنترل ليست كاركنان تخليه گر
8) برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزشي در سطوح مختلف سازماني
9) استعلام مدارك تحصيلي كارداني به بالا و ثبت كليه اطلاعات در رايانه

ساختار معاونت مالی، اداری و پشتیبانی

طراحی توسط روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور