مقام معظم رهبری (مدظله العالی): اردوهای جهادی را توسعه بدهید، تداوم بدهید...روزبه‌روز اینها را بتوانید توسعه بدهید؛ جهاد هم هست، واقعاً جهاد است؛ کار است، جهاد است، تلاش است، خدمت به محرومین است... اردوهای جهادی خیلی خوب است؛ پرداختن به مسئله‌ی روستاها مهم است

معاونت مالی ، اداری و پشتیبانی

ایـــن معاونـــت در جهت پیشبرد اهداف عالیه خیریه از ۳ واحد امورمالی و قراردادها ، اداری و آموزش ، خدمات وپشتیبانی تشکیل شده است که بر اساس برنامه جامع بودجه عملیاتی و در جوار سایر معاونتها و واحدها به منظور کنترل و نظارت دقیق و مستـمر برکلیه وقایع امور مالی ، اداری ، ثبت و ضبط و انتقال کلیـــــــه داراییـها ، تدوین پست های سازمانی و طبقه بندی مشاغل ،تامیــن نیروی انسانی و تدوین و اجرای ضوابط مربــوط به کارکنـان ، تامیــــن ملـــزومات و تجهیزات مورد نیاز فعالیت می نمایند .

واحد مالی و قراردادها: این واحد وظایفی از قبیل ثبت اسناد مالی ، تهیه گزارشات صورتهای مالی، ترازنامه ،صورت سود زیان، تحریر دفاتر قانونی ،محاسبه و پرداخت مستمری مددجویان بنیاد، محاسبه و پرداخت حقوق پرسنل بنیاد ، تنظیم و کنترل جریان نقدینگی بنیاد، دریافت برنامه کاری و تهیه و تنظیم بودجه براساس فعالیتهای بنیاد، تهیه صورت مغایرت بانکی ، رسیدگی به امور تتنخواه گردانها و اسناد مالی مربوط به انها ،حفظ و حراست از دسته چکها و اسناد مالی بنیاد ، تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی، معاملات فصلی، انعقاد قراردادهای کاری بنیادمی باشد.

واحد اداری و آموزش : این واحد در راستای جذب نیروهای متعهد و متخصص، صدور احکام کارگزینی وحکم ماموریتی پرسنل ، پیگری بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی پرسنل ایجاد بانک اطلاعاتی الکترونیکی، نظارت و کنترل دقیق بر رفت و امد مراجعین به حوزه های استحفاظی اعم از کارکنان و ارباب رجوع ، تهیه و تنظیم گزارشات لازم جهت ارائه به واحد مالی، نظارت برامور حضور و غیاب پرسنل، اسکن پرونده های استخدامی کارکنان جهت بایگانی الکترونیکی می باشد.

واحد پشتیبانی و خدمات : این واحد در زمینه خرید اقلام جهیزیه مددجویان و نظارت فنی بر احداث پروژه عمرانی در قرارگاه استانی، جمعداری اموال بنیاد، تعمیر نگهداری از کلیه اموال و وسائط نقلیه بنیاد خرید ملزومات اداری مورد نیاز، تهیه و تنظیم کمسیون های معاملاتی، انجام تدارکات لازم جهت برگزاری اردوهای جهادی در قرارگاه استانی،آماده سازی جهت برگزاری همایش بنیاد انجام وظیفه می نمایید.

مراجع نظارت بر عملکرد مالی بنیاد : علاوه بر نظارتهای داخلی بر روی منابع درآمدی و تخصیص یافته از قبیل مدیرعامل ، اعضای هیئت مدیره ، بازرسین هیئت مدیره ؛ ارگانهای اجرایی برون سازمانی از قبیل وزارت کشور ، نیروی انتظامی ، سازمان امورمالیاتی کشور نیز بر عملکرد مالی بنیاد نظارت دارند ضمن آنکه هر ساله کلیه اقدامات صورت گرفته به تفکیک در قالب یک بروشور به استحضار خیرین عزیز می رسد .

پشتیبانی مراسم ها، همایش ها و ستادها

خلاصه فعالیت معاونت مالی و اداری در سال ۱۴۰۰

شرح فعالیتدرصد تحقق
سپرده گذاری در صندوق قرض الحسنه وفاق سبز جهت تحقق ۲۵۰۰ فقره وام۱۰۰ درصد
تامین اعتبار احداث یک مدرسه در روستای بوئینگ استان کرمان۱۰۰ درصد
تامین اعتبار احداث یک مدرسه در روستای چاه کیچی استان سیستان و بلوچستان۱۰۰ درصد
تامین اعتبار مسجد وفاق سبز علوی در روستای سنجری استان هرمزگان۱۰۰ درصد
تامین اعتبار احداث ۱۰ واحد مسکونی روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد۵۰ درصد
تامین اعتبار احداث ۷ واحد مسکونی روستایی استان چهارمحال بختیاری۱۰۰ درصد
تامین اعتبار احداث ۶ واحد مسکونی روستایی استان خوزستان۷۰ درصد
تامین اعتبار احداث ۱۰ واحد مسکونی روستایی استان سیستان و بلوچستان۱۰۰ درصد
تامین اعتبار احداث ۱۰ واحد مسکونی روستایی استان خراسان شمالی۱۰۰ درصد
تامین اعتبار احداث ۱۰ واحد مسکونی روستایی استان کرمان۷۰ درصد
تامین جهیزیه ( اردبیل، خوزستان، هرمزگان، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و کرمان،
کهگیلویه و بویر احمد،چهارمحال و بختیاری، تهران
۱۰۰ درصد
انجام امورات مربوطه کنترل و ثبت اسناد مالی در نرم افزار۱۰۰ درصد
دریافت و ثبت کمک های نقدی و غیر نقدی۱۰۰ درصد
تکمیل سامانه جمع و کسر اموال و بازدید ادواری۱۰۰ درصد
انجام امورات مربوط به منابع انسانی۱۰۰ درصد
ایجاد بانک اطلاعاتی و الکترونیکی کارکنان۱۰۰ درصد
ارسال بیش از ۱۴ هزار جلد کتاب به قرارگاهای استانی۱۰۰ درصد
نظارت فنی بر احداث پروژه عمرانی در قرارگاه های استانی۱۰۰ درصد
دکمه بازگشت به بالا