معیشتی

به یاری خداوند متعال بمنظور حمایت معیشتی از خانوار های روستای بردیه چندین مرحله سبد ارزاق تهیه و میان آنها توزیع گردید.

معیشتی

دکمه بازگشت به بالا