جمعه, ۱ بهمن , ۱۴۰۰

معیشتی

به یاری خداوند متعال بمنظور حمایت معیشتی از خانوار های روستای بردیه چندین مرحله سبد ارزاق تهیه و میان آنها توزیع گردید.

معیشتی

طراحی توسط روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور