مقام معظم رهبری (مدظله العالی): اردوهای جهادی را توسعه بدهید، تداوم بدهید...روزبه‌روز اینها را بتوانید توسعه بدهید؛ جهاد هم هست، واقعاً جهاد است؛ کار است، جهاد است، تلاش است، خدمت به محرومین است... اردوهای جهادی خیلی خوب است؛ پرداختن به مسئله‌ی روستاها مهم است

منشور اخلاقی روابط عمومی بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور

کارکنان روابط عمومی در مجموعه بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور افرادی هستند با ویژگی‌های زیر:

برخوردار از حسن سلوک، ادب، رازداری، صداقت، تواضع، آراستگی ظاهر، متانت، شکیبایی، تعهد و مسئولیت پذیری

پرهیز می کنند از:

• پذیرش امتیازات شخصی و غیر سازمانی برای انجام وظایف خود. • هر آن چیزی که به عزت نفس، وجدان حرفه ای و شرافت شغلی ایشان لطمه وارد کند. • خدشه دار نمودن اعتماد مخاطبین بنیاد • دخالت دادن تمایلات، اغراض، تعصبات، منافع، علایق و گرایش های شخصی در حوزه فعالیت ها

و خود را مقید می سازند به:

• شفافیت و صداقت در اطلاع رسانی • اعتقاد و احترام به میزان درک و شعور مخاطبان • توجه به منافع بنیاد و صیانت از ان • جلب اعتماد مخاطبان و ذینفعان بمنظور افزایش سرمایه اجتماعی بنیاد • اعتقاد به رابطه تعاملی بهره گیری از نقطه نظرها،پیشنهادها و انتقادها در بهبود امور. • فراهم آوردن شرایط دسترسی آسان مشتریان به اطلاعات، خدمات و …

دکمه بازگشت به بالا