منشور اخلاقی روابط عمومی بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور

کارکنان روابط عمومی در مجموعه بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور افرادی هستند با ویژگی‌های زیر:

برخوردار از حسن سلوک، ادب، رازداری، صداقت، تواضع، آراستگی ظاهر، متانت، شکیبایی، تعهد و مسئولیت پذیری

پرهیز می کنند از:

• پذیرش امتیازات شخصی و غیر سازمانی برای انجام وظایف خود. • هر آن چیزی که به عزت نفس، وجدان حرفه ای و شرافت شغلی ایشان لطمه وارد کند. • خدشه دار نمودن اعتماد مخاطبین بنیاد • دخالت دادن تمایلات، اغراض، تعصبات، منافع، علایق و گرایش های شخصی در حوزه فعالیت ها

و خود را مقید می سازند به:

• شفافیت و صداقت در اطلاع رسانی • اعتقاد و احترام به میزان درک و شعور مخاطبان • توجه به منافع بنیاد و صیانت از ان • جلب اعتماد مخاطبان و ذینفعان بمنظور افزایش سرمایه اجتماعی بنیاد • اعتقاد به رابطه تعاملی بهره گیری از نقطه نظرها،پیشنهادها و انتقادها در بهبود امور. • فراهم آوردن شرایط دسترسی آسان مشتریان به اطلاعات، خدمات و …

دکمه بازگشت به بالا