منطقه ۱۲

جهت مشاهده آدرس و اطلاعات کلی بر روی نام صاحب نانوایی کلیک نمایید

نوع پخت : بربری

آدرس : خیابان شوش غربی خ بور بور

نوع پخت : بربری

آدرس : خیابان مولوی،خیابانشهید پیر مرادی،کوچه منتظری،کوچه اکبر عظیمی

نوع پخت : بربری

آدرس : خیابان مولوی،خ شهید پیر مرادی،کوچه منتظری،کوچه اکبر عظیمی

نوع پخت : بربری

آدرس : خیابان مولوی،ایستگاه سعادت،کوچه ذکائی،کوچه مدنی

نوع پخت : بربری

آدرس : خیابان شوش غربی، کوچه ره کوی،ک شهید صادقی

نوع پخت : تافتون

آدرس : خیابان وحدت اسلامی خیابان البرزبازارچه کربلائی عباسعلی

نوع پخت : بربری

آدرس : خیابان وحدت اسلامی، خ اسدی منش، چهارراه محراب

نوع پخت : تافتون

آدرس : خیابان ولی عصر(عج)، چهارراه معزالسلطان،بالاتراز خیابان مدرس

نوع پخت : تافتون

آدرس : م جمهوری، اول خ جمهوری، نبش کوچه کریمی پور

نوع پخت : لواش

آدرس : خیابان خرمشهر نبش کوچه عالی نسب

نوع پخت : لواش

آدرس : خیابان غفاری ،نبش آقا بالا زاده

نوع پخت : بربری

آدرس : خخیابان انبارنفت چهارراه آهنچیان

نوع پخت : لواش

آدرس : عباسی جنوبی،مقابل کوچه درود گران،از سمت رباط کریم (اول عباسی جنوبی دست راست)

نوع پخت : لواش

آدرس : خیابان فاتح چهر نبش کوچه خلیلیان

نوع پخت : بربری

آدرس : خیابان قزوین، روبروی دخانیات

نوع پخت : لواش

آدرس : خیابان قزوین، خیابان مرادی( استخر)پائین تر از کلانتری ۱۱۵

دکمه بازگشت به بالا