منطقه ۵

لیست نانوایی ها
نام : سید قاسم حسینی

نوع پخت : تافتون

آدرس : کن سرآسیاب خیابان بخشداری – پ ۵۱

نام : علی محمدی

نوع پخت : بربری

آدرس : انتهای همت،محله سرآسیاب پائین تر ار امامزاده بعد از تیکه پلاک۶

نام : حسین قربانی

نوع پخت : سنگک

آدرس : انتهای همت،کن،محله سرآسیاب ،پائین تر از امامزاده مقابل بانک صادرات

نام : حسینعلی قربانی

نوع پخت : سنگک

آدرس : خیابان احمد کاشانی ابتدای کن نانوائی حاج حسین

دکمه بازگشت به بالا