منطقه ۸

نوع پخت : سنگک

آدرس : خیابان دماوند ایستگاه فتحنایی پ ۹۹

نوع پخت : بربری

آدرس : گلبرگ غربی خیابان شهید حسین صفائی پ ۱۱۳

نوع پخت : تافتون

آدرس : گلبرگ غربی جانبازان خ شهید صفائی خ نوروزی فرد پ۱۴۸

نوع پخت : سنگک

آدرس : سبلان بلوار گلشن دوست خیابان شاهرخی خیابان مرادی

نوع پخت : لواش

آدرس : خیابان رسالت،خیابان کرمان جنوبی،خ اکبر عباسی

نوع پخت : لواش

آدرس : خیابان گلبرگ غربی خیابان شهید حسین صفائی پ ۷۱

دکمه بازگشت به بالا