منطقه ۹

نوع پخت : تافتون

آدرس : ۳۰متری جی رویایی روبروی مسجد امام زمان

نوع پخت : لواش

آدرس : ۱۶ متری امیری ۱۳ متری حاجیان بعد از خیابان خمار باغی پلاک ۲۵۴

نوع پخت : لواش

آدرس : ۱۶ متری امیری ۱۳ متری حاجیان بعد از خیابان خمار باغی پلاک ۲۵۴

نوع پخت : لواش

آدرس : میدان آزادی اول خیابان شهیدقاسم نجارزادگان نبش ک سبزه زار

شماره تماس : ۰۹۱۵۹۶۲۸۲۹۹

نوع پخت : لواش

آدرس : خیابان دستغیب،نرسیده به استاد معین

نوع پخت : بربری

آدرس : ۱۳ متری حاجیان بعد از مدرسه ایثار جنب باشگاه بدن سازی جهانی

نوع پخت : لواش

آدرس : ۳۰متری جی خیابان رویائی بین خیابان نظری و پرستش نبش کوجه حاتمی

دکمه بازگشت به بالا