خیرات نان برای اموات

خیرات نان برای اموات

خیرات نان یکی از مهم ترین مواد غذایی است که همه ما در وعده های مختلف مصرف می کنیم. خیرات نان جزو سنت های زیبایی به شمار می رود که روح رفتگان را شاد می کند. برای خیرات نان می توان آن را به صورت نان صلواتی در بین مردم توزیع کرد.

به صورت کلی بهتر است هر نوع خیراتی از جمله توزیع نان صلواتی در راستای کمک به افراد نیازمند انجام شود. با این کار هم درگذشتگان از ثواب خیرات برای اموات بهره‌ مند می ‌شوند و هم نیازمندان مورد حمایت قرار می گیرند.

دکمه بازگشت به بالا