شنبه, ۵ مهر , ۱۳۹۹

واحد بررسی واحیاء صندوق

واحد بررسی واحیاء صندوق

برات

مسئول واحد بررسی و احیاء صندوق

وظیفه پیگیری درجهت مشخص نمودن وضعیت صندوق هایی که به علت های مختلف از چرخه جمع آوری خارج شده اند برعهده این واحد می باشد. نیکوکار گرامی: لطفا در صورت تغییر نشانی، حتما مراتب را از طریق شماره تلفن مندرج بر روی صندوق (88321940-42) به این بنیاد اطلاع رسانی فرمایید.

طراحی توسط روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور