واحد جذب همیاران

شمارهای تماس.  ۰۲۱۸۸۴۹۵۱۹۹  –  ۰۲۱۸۸۸۲۲۹۷۳

طرح مشق همدلی

انعقاد تفاهم نامه فی ما بین بنیاد و آموزش و پرورش مناطق ۱۵، ۱۲، ۸ و ۱۰

توزیع صندوق صدقات طرح سیب در مدارس تهران

دکمه بازگشت به بالا