واحد حضوری جذب حامی الکترونیکی

وظیفه این واحد جمع آوری وجوهات حامیان محترمی است که از طریق الکترونیکی ( دستگاه پوز ) به مجموعه کمک می نمایند.

دکمه بازگشت به بالا