واحد غیر حضوری جذب حامی الکترونیکی

این واحد وظیفه جلب و جذب حامیان را بر عهده دارد، در واقع تلاشهای این واحد با افزودن حامیان و خیرین جدید به بنیاد نمایان می شود.

دکمه بازگشت به بالا