پرداخت فطریه و کفاره

جهت پرداخت برروی یکی از سه دکمه زیر کلیک نمایید.


پرداخت فطریه عام


پرداخت فطریه سادات


پرداخت کفاره

عید فطر ۱۴۰۱فطریه:
۴۰ هزار تومان


کفاره یک روز قضای روزه عذر:   ۸ هزار تومان


کفاره یک روز قضای روزه عمد:   ۴۸۰ هزار تومان

دکمه بازگشت به بالا