طرح احداث ورزشگاه چمن مصنوعی برای مناطق محروم

جهت کمک به طرح احداث زمین چمن برای مناطق محروم مبلغ دلخواه را در وارد نمایید و بر روی پرداخت کمک مالی کلیک کنید

فیلم راهنمای نحوه کمک کردن

مهم: اعداد مبلغ دلخواه را انگلیسی وارد کنید

دکمه بازگشت به بالا