فطریه

 • فطریه سادات

  میزان فطریه به ازای هر نفر و با قیمت گندم و بدل از آرد ۶۰ هزار تومان و فطریه بدل از برنج ۲۰۰ هزار تومان است. کفاره غیرعمدی و عمدی روزه نیز برای هر روز، به ترتیب ۱۵ و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شد. میزان زکات…

  بیشتر بخوانید »
 • کفاره

  کفاره غیرعمد، به ازای هر روز ۱۲ هزار تومان و کفاره عمدی روزه به ازای هر روز ۷۲۰ هزار تومان تعیین شده است. آیت الله مکارم شیرازی هم زکات فطریه امسال را بر مبنای قوت غالب گندم، مبلغ ۶۰ هزار تومان…

  بیشتر بخوانید »
 • فطریه عام

  کفاره غیرعمد، به ازای هر روز ۱۲ هزار تومان و کفاره عمدی روزه به ازای هر روز ۷۲۰ هزار تومان تعیین شده است. آیت الله مکارم شیرازی هم زکات فطریه امسال را بر مبنای قوت غالب گندم، مبلغ ۶۰ هزار تومان…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا